Slåing av marka.

Kva vil du lese om?


Ellen Roppen la ned ein enorm innsats for bygda og indremisjonen som styrar for Gamleheimen gjennom 22 år. Ho var dotter til Laura og Elling Roppen.

For dei som voks opp i Haddal, var både butikken «Borja» og Ludvik Moldskred ein modell for korleis ein butikk og ein kjøpmann skulle vere. Alt kom til i dei vanskeleg åra mellom verdskrigane.

Forfattar: Levd liv 2012

Det er Sigbjørn Breivik som har oppretta Facebook-side Du veit du er frå Ulsteinvik når…, og det er folket som har lagt inn tekst. Nettstaden engasjerer mange ulsteinvikarar både folk som bur her, og ikkje minst utflytta sambygdingar.

Snarvegar

Forteljinga om Ulstein

handlar om framsynte folk i ulike næringar, om politikarar og kommunetilsette som såg fram i tid og kva som var nødvendig i samtida; ikkje minst er Ulstein forteljinga om ein industri som fekk internasjonale dimensjonar. Men det er også historia om kultur og folkeliv, foreiningar og lag, ei idrettsrørsle i vekst og samling om kyrkje og bedehus.

Ditt medlemskap i Ulstein historielag støttar det viktige arbeidet om å ta vare på fortellinga om Ulsteinsamfunnet. Vi ynskjer deg velkomen som medlem.

Ulsteinvik sentrum. Fotograf er Gustav R. Osnes og bildet er frå 1903.

Bli medlem

Vi arbeidar for at all medlemskap i Ulstein historielag vil vere gjennom nettsidene. Det vil forenkle arbeidet. Klikk her for brukarmanual.

Om du ikkje har Vipps kan du betale medlemskapet til kontonummeret til Ulstein historielag 4137.30.40744.

Pluss-medlem
  • Medlemsskap i Ulstein Historielag
  • Årets utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar
Medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag