Håkonsholmen.

Kva vil du lese om?


Landbrukshistorikaren Sigvald Hasund gjorde karriere som professor og rektor ved Norges landbrukshøgskule. Han sat også i regjeringa Mowinckel (2) som kyrkje- og undervisningsminister.

Hans Dragesund var ein særprega og markant skulemann og bankmann som spelte ei sentral rolle i Ulstein gjennom ein god mannsalder.
Hans Dragesund var av småbrukarfolk i Dragesund.

Framveksten av det moderne Ulstein skal først og fremst handle om frå då kommunen skaut fart og fekk eit markert regionssenter i Ulsteinvik.

Men det var i perioden frå kring 1960 og utover at Ulstein kommune gjekk gjennom ein vekst som nesten mangla sidestykke i landet. Det som først og fremst gir Ulstein slik vekstkraft, er utviklinga ved dei tre store verfta i kommunen, Ulstein, Hatlø og Kleven.

Slåing av marka.

Bli medlem

Medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag
Pluss-medlem
  • Medlemsskap i Ulstein Historielag
  • Årets utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar