Kontakt oss

Har du spørsmål eller ynskjer å bli medlem av Ulstein Historielaget? Ta kontakt med Lars Inge Breivik, sjå kontaktinformasjon nedanfor.

Frå årsmøtet 15. februar 2022. Avtroppane leiar John Osnes (t.v) får overrekt blomst. Ny leiar er Lars Inge Breivik (t.h.).

Lars Inge Breivik
Epost: post@ulsteinhistorielag.no
Mobil: 482 29 991

Det kostar 200 kr per år å vere medlem i Ulstein historielag. Om du ynskjer årsskriftet Levd liv til redusert pris og tilgong til lukka artiklar på nettsida, betalar du kr. 450,-

Har du spørsmål knytt til medlemskap og økonomi, ta kontakt med

Otto Botnen
E-post. okonomi@ulsteinhistorielag.no
Mobil: 907 29 844