Om oss

Ulstein Sogelag vart skipa i 1947 med hovudformål å skrive bygdebok for Ulstein og Hareid – eit samarbeidsprosjekt mellom desse to kommunane.

Seinare skifta dei namn til Ulstein Historielag. Til å byrje med dreiv dei sporadisk møteverksemd og vandringar i sentrum av Ulsteinvik ved Odd Magnus Osnes. Der fortalte dei om den tid som hadde vore.

Sidan 2002 har historielaget hatt seks samlingar i året; to historiske vandringar og fire møter. Alle tilskipingar i historielaget sin regi er opne for alle og historeinteresserte blir oppmoda til å ta del.

I lag med Ulstein Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune har Ulstein Historielag vore med på å få utarbeidd og sett opp skilt ved freda kulturminne i kulturlandskapet Osnes Flø. Dei har også saman med Ulstein Kommune vore medutgjevar av informasjonshefte av same tema på norsk, engelsk og tysk beregna for turistar som kjem til Ulstein. Dette er tilgjengelig på Servicetorget på Ulstein Rådhus.

Hjelp oss å ta vare på fortellinga om Ulstein- Bli medlem i dag

Dette er ein open artikkel. Om du ynskjer å lese andre artiklar på nettsida, må du bli PlussMedlem. I tillegg får du årets utgåve av Levd liv. Og som ny medlem får du ein kalendar med bilde frå alle krinsane. Bli medlem i Ulstein historielag!