Tormod Ulstein

2 treff

På oppmoding og spørsmål om eg kan tenkje meg å skrive og fortelje litt om bestefaren min Anton Ulstein, så har eg svara ja. Det har ikkje vore så vanskeleg å finne stoff, for Anton Ulstein var ein særdeles sterk og aktiv mann. Med sterk så siktar eg både til fysisk og psykisk personlegdom.

Når ein skal skildre song- og musikkaktiviteten på bedehuset, så trur eg det er rett å nemne eit forhold som går som ein tråd gjennom historia. Dei kristne medlemene på bedehuset, som stod i Indremisjonen og IUF, var gjerne med i andre organisasjonar og foreiningar.