Ulstein elektrisitetsverk
Røyrgata under bygging.
Røyrgata til Ulstein elektrisitetsverk under bygging. Ca. 1917. Ei tid var det trerør oppe på høgde grunna mindre vasstrykk. Foto: Storegjerdesamlinga.

Historia om Anton Ulstein

(Iva Anton)
Oppretta: 01.10.2021 Sist oppdatert: 25.01.2024
Hei! For å lese meir må du ha digital tilgong.
Har du tilgong allereie? Logg inn
Pluss-medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag
  • Årleg utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar