Julius Ulstein var med å bygge Ulstein Hospits. Det som seinare skulle bli Ulstein Hotell.
Hotellmann

Julius Ulstein

1885 - 1988
Oppretta: 10.05.2021 Sist oppdatert: 21.09.2022
Hei! For å lese meir må du ha digital tilgong.
Har du tilgong allereie? Logg inn
Pluss-medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag
  • Årleg utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar