Hannelore var ordførar i ein ekspansiv periode der ein mellom anna bygde ny ungdomsskule, nytt kulturhus og samla levekårsetatane på Reiten.
Ordførar

Hannelore Måseide

1942 -
Oppretta: 05.05.2021 Sist oppdatert: 21.09.2022
Hei! For å lese meir må du ha digital tilgong.
Har du tilgong allereie? Logg inn
Pluss-medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag
  • Årleg utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar