Martin Laurits Peter Olson Ulstein

Fødd 13.12.1893 - død 6.6.1948
Oppretta: 19.10.2023 Sist oppdatert: 25.01.2024
Hei! For å lese meir må du ha digital tilgong.
Har du tilgong allereie? Logg inn
Pluss-medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag
  • Årleg utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar