1900 - 1920
Ulsteinsamfunn i stor endring
Den 14. desember 1917 var ein merkedag i historia til Ulstein kommune. No var håpet at det nye Ulstein Elektrisitetsverk skulle skape liv og rørsle kring seg. På gardar, fabrikkar og verkstader var det etterspurnad etter kraft. Avisa Aarvak såg for seg ei velsigna tid for Ulsteinsamfunnet. Etter kvart vart nettet utbygt slik at krinsane i kommunen også fekk nytte straumen. Bildet syner syner røyrgata til Ulstein elektrisitetsverk under bygging. Foto: Olaf Storegjerde.

Diverse bilde frå 1900-1920

Forfattar: Levd liv 2022
Oppretta: 30.10.2023
Hei! For å lese meir må du ha digital tilgong.
Har du tilgong allereie? Logg inn
Pluss-medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag
  • Årleg utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar