Ulstein historielag gjer ein viktig innsats for lokalsamfunnet, storsamfunnet og komande generasjonar. Ved å bli medlem i historielaget tek du vare på fortellinga om Ulsteinsamfunnet:

  • Du er med på viktig frivillig arbeid for kommande generasjonar
  • Du tek vare på tradisjonane
  • Du er med på å skape vitalitet i Ulstein
  • Du er med på å avgjere kven som skal sitje i styret i historielaget og kva laget skal gjere og vere

Dette er ein open artikkel. Om du ynskjer å lese dei andre artiklane om grunnskulen i Ulstein og alle andre artiklar på nettsida, må du bli PlussMedlem. I tillegg får du årets utgåve av Levd liv. Og som ny medlem får du ein kalendar med bilde frå alle krinsane. Bli medlem i Ulstein historielag!