Julequiz

Kva kan du om jul og juleskikkar? Bildet er The Adoration of the Shepherds av Rembrandt. Legg merke til lyset som kjem frå barnet i krybba, – «det sanne lyset» (Joh 1,9).

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Når blei julefeiringa flytta til 25. desember?

2 / 10

Kva konge slo saman den heidenske midtvinterfesten til ein kristen festdag på 900-talet?

3 / 10

Kva er advent-fargen?

4 / 10

Kva slags plantesort strødde ein på golvet i stova?

5 / 10

Kva heitte nissen tidlegare?

6 / 10

Kva land har vi henta tradisjonen med julestjerne frå?

7 / 10

Kva land kjem Lucia-feiringa frå?

8 / 10

Kva kjem uttrykket "skaut jula inn" frå?

9 / 10

Når sluttar jula?

10 / 10

Kvar kom den heilage Nicolaus frå?