Bli betre kjend med ti kvinner i Ulsteinsamfunnet

Her møter du ti ulike kvinner som har vore viktige for Ulsteinsamfunnet. Bildet syner fleire kvinner som har engasjert seg i sanitetsarbeidet i Ulstein.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
1 / 10

Kvar kom den kjende forretningskvinne Bertha Osnes frå?

2 / 10

Oddny Holte arbeidde fram fødestove i Ulstein. Kva årstal opna fødestova?

3 / 10

Kor mange år var Ellen Roppen styrar for Gamleheimen?

4 / 10

Kva årstal blei Halbjørg Hop tilsett som organist i Ulstein kyrkje?

5 / 10

Kva årstala flytta Paula Urke og biblioteket inn i Bjørndals Minne?

6 / 10

Kvar er Aase Ringstad fødd?

7 / 10

Kva parti representerte Oddlaug Ulstein i Ulstein kommunestyre?

8 / 10

Kva årstal fekk Lise Gjerdsbakk Kongens fortenestemedalje for arbeidet sitt

9 / 10

Kva land kom musikklærar Inger G. Ulstein frå?

10 / 10

Kva periode var Asbjørg Hasund Grønmyr sosialsjef i Ulstein?