Det er Sigbjørn Breivik som har oppretta Facebook-side Du veit du er frå Ulsteinvik når…, og det er folket som har lagt inn tekst. Nettstaden engasjerer mange ulsteinvikarar både folk som bur her, og ikkje minst utflytta sambygdingar.

For dessefungerer nettstaden også som eit knutepunkt til heimstaden. Vi har ikkje teke med namn på dei som har lagt inn tekst. Det er ikkje gjort korrektur på teksta. Det er viktig at teksta er autentisk.