Nettsida til Ulstein historielag er i stadig utvikling. Nye funksjonar vert lagt til, feil blir retta og ulike funksjonalitetar vert utbetra. Det store arbeidet ligg i at nettsida blir kontinuerleg oppdatert med nye historiske artiklar. Det er eit stort og omfattande arbeid som vert gjort.

I denne artikkelen kan du lese om dei nye oppdateringane som vert gjort. Om du ser feil eller har idéar til korleis vi kan gjere nettsida betre, send e-post til service@osberget.no

Kulepunkt knytt til endringar, justeringar og tillegg:

  • Skriv ut artiklar
  • Video/film på framsida
  • Utvida meny