Nyheitsbrev

Takk for at du melde deg på nyheitsbrevet til Ulstein historielag. Du vil få viktig informasjon om historiske vandringar, invitasjon til møter, nye artiklar på nettsida m.m

Har du spørsmål knytt til medlemskap og økonomi, ta kontakt med

Lars Inge Breivik
Epost: post@ulsteinhistorielag.no
Mobil: 482 29 991

Otto Botnen
E-post. okonomi@ulsteinhistorielag.no
Mobil: 907 29 844