Martin Ulstein var grunnleggar av Ulstein Mekaniske Verksted. Bildet syner verftet slik det såg ut i 1927.
Verftseigar

Martin Ulstein

1883 - 1948
Oppretta: 15.06.2021 Sist oppdatert: 25.10.2022
Hei! For å lese meir må du ha digital tilgong.
Har du tilgong allereie? Logg inn
Pluss-medlem
  • Medlemskap i Ulstein Historielag
  • Årleg utgåve av tidsskriftet Levd liv
  • Digital tilgong til alle artiklar